забруднення довкілля

забруднення довкілля
загрязнение окружающей среды - contamination of the environment, environmental pollution - *Umweltverschmutzung, Umweltverunreinigung - процес зміни складу і властивостей однієї або декількох сфер Землі внаслідок діяльності людини. Приводить до погіршення якості атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери. Допустима міра забруднення довкілля в різних країнах регламентується відповідними стандартами, нормативами, законами. Розрізняють забруднення отруйні, хвороботворні, хімічні, механічні і теплові. Допустимі кількості відходів, що скидають в гідро- або атмосферу регламентують нормативами гранично допустимих викидів (ГДВ) з урахуванням гранично допустимих концентрацій (ГДК). В Україні вони затверджуються Міністерством охорони здоров’я.
У процесі видобування к.к. відбувається істотне З.д. З кожної тонни видобутої к.к. тільки 1-3% перетворюються в корисну продукцію, а 98% йдуть у відходи. За обсягами викидів забруднюючих речовин і за ступенем впливу їх на природне середовище гірничодобувна пром-сть стоїть на 4-му місці після хімічної, металургійної і сільського господарства. При підземному видобутку відбувається забруднення а т м о с ф е р и пилом, отруйними газами, вуглекислим газом, метаном, поліцикліч. ароматич. вуглеводнями, сірчистими газами, сірководнем, теплом, підземними водами, породами (в т.ч. радіоактивними) тощо. При відкритих гірничих роботах довкілля забруднюється оксидом вуглецю, двоокисом азоту, пилом, кар'єрними водами, породами. Зокрема під час вибухових робіт на кар’єрах світу за рік утворюється пилогазова хмара об'ємом 15-20 млн. м3, що підіймається на висоту до 1500-1700 м, де повітряна течія розсіює і відносить 93-99% пилу. Особливу небезпеку становить пил важких металів, що викидається в атмосферу або у водоймища і включається в природний кругообіг; ще небезпечніші - металічні отрути та діоксин. Породні відвали, що горять, виділяють на кожну тонну породи до 135 мг пилу і 86,3-363 кг газів (СО, СО2, SO2, Н2S, NO+NO2). Забруднення г і д р о с ф е р и приводить до погіршення якості води для водокористування. При видобутку к.к. має місце скидання шахтних і кар'єрних вод, що містять механічні, хім. і біол. домішки, у відкриті водойми, річки. Забруднення гідросфери відбувається і за рахунок вимивання оксидів рідкісноземельних елементів з породних відвалів, при їх вивітрюванні, транспортуванні к.к. Забруднення л і т о с ф е р и відбувається за рахунок внесення (зокрема при похованні) в геол. структури отруйних і радіоактивних речовин, а також не властивих їм хім. сполук та бактерій. Забруднення б і о с ф е р и при видобутку к.к. відбувається опосередковано. Особливо негативні наслідки в біосфері виникають при розробці к.к. в зонах багаторічної мерзлоти, що займає 22% суші.
В Україні на кінець ХХ ст. є понад 600 териконів, бл. 30% з яких горить, до 2005 р. вугільна промисловість накопичить 1525 млн.т забалансових шламів, відходів збагачення. Найбільше забруднення довкілля від гірн. пром. спостерігається в Україні на Донбасі та в Кривбасі. Загальний обсяг викидів шкідливих речовин на Донбасі в 6,2 раза вищий, ніж в середньому по Україні, причому на гірн. підприємства припадає бл. 50% всіх відходів.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "забруднення довкілля" в других словарях:

  • забруднення довкілля — Syn: забруднення оточуючого середовища, забруднення природного середовища …   Словарь синонимов металлургических терминов

  • забруднення оточуючого середовища — Syn: забруднення довкілля, забруднення природного середовища …   Словарь синонимов металлургических терминов

  • забруднення природного середовища — Syn: забруднення довкілля, забруднення оточуючого середовища …   Словарь синонимов металлургических терминов

  • забруднення — я, с. 1) Дія за знач. забруднити 1). 2) Насичення природного об єкта (атмосфери, води, земель і т. ін.) речовинами, що порушують його природний стан. •• Глоба/льне забру/днення забруднення, що виявляється в будь якій точці земної кулі незалежно… …   Український тлумачний словник

  • вугілля солоне — соленый уголь salty coal saline Kohle, Salzkohle це вугілля викопне, здебільшого низького ступеня метаморфізму, з високим вмістом сполук (солей) лужних металів, насамперед, натрію. Звичайне вугілля має вміст оксиду натрію (Na2O) у золі менше 1 2% …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вс — соленый уголь salty coal saline Kohle, Salzkohle це вугілля викопне, здебільшого низького ступеня метаморфізму, з високим вмістом сполук (солей) лужних металів, насамперед, натрію. Звичайне вугілля має вміст оксиду натрію (Na2O) у золі менше 1 2% …   Гірничий енциклопедичний словник

  • відходи гірничого виробництва — отходы горного производства mining wastes *Bergbauabfälle невикористані продукти видобутку і переробки мінеральної сировини, що виділяються з маси видобутої к.к. в процесах розробки родов., збагачення і хімікометалург. переробки. Загальна к ть… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • екологічний — а, е. Стос. до екології (у 1 знач.). •• Екологі/чна ні/ша місце, що його займає популяція виду в біоценозі. Екологі/чна рівнова/га відносний баланс стійкості видового складу живих організмів, їх чисельності, продуктивності, просторового… …   Український тлумачний словник

  • меркуризація — ї, ж. 1) Обробка металів рідкою ртуттю для отримання амальгам. 2) Забруднення довкілля металічною ртуттю та ртутними сполуками …   Український тлумачний словник

  • 13.040.50 — Викиди двигунів транспортних засобів ГОСТ 17.2.1.02 76 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения выбросов двигателей автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных и строительно дорожных машин ГОСТ 17.2.2.01 84 Охрана природы.… …   Покажчик національних стандартів


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»